Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ Περιφέρειας Κρήτης
«Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης»

Η οινοποιία-ποτοποιία Alcovino Δαφνών τροφοδοτεί πάνω από 1000 πελάτες στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και αμπελώνες στις Δαφνές Ηρακλείου Κρήτης και δυναμική εξωστρέφεια, αναπτυσσόμαστε με γρήγορους ρυθμούς εξάγοντας τα προϊόντα μας στις χώρες της Ευρώπης.

Ελπίζουμε ότι σύντομα θα δοκιμάσετε τα εκλεκτά προϊόντα μας.