Δάκρυ – Τσικουδιά Κρήτης

Η τσικουδιά μας παράγεται από διάφορες ποικιλίες σταφυλιών που καλλιεργούμε στις Δαφνές. Τα αποραγίζουμε, αφαιρούμε το 40% του μούστου και το υπόλοιπο 60% ζυμώνεται σε ειδικές ψυχόμενες δεξαμενές σταθερής και ελεγχόμενης θερμοκρασίας για να κρατάμε τα αρώματα σωστά.

Κατηγορία:

Η τσικουδιά μας παράγεται από διάφορες ποικιλίες σταφυλιών που καλλιεργούμε στις Δαφνές.

Τα αποραγίζουμε, αφαιρούμε το 40% του μούστου και το υπόλοιπο 60% ζυμώνεται σε ειδικές ψυχόμενες δεξαμενές σταθερής και ελεγχόμενης θερμοκρασίας για να κρατάμε τα αρώματα σωστά.

Σε ειδικό άμβυκα 3 κεφαλών γίνεται αργή απόσταξη για να πάρουμε την καρδιά της απόσταξης και να τη φέρουμε στο ποτήρι σας.

Την ονομάσαμε δάκρυ γιατί την προσέξαμε σαν κόρη οφθαλμού.

Τύπος προϊόντος: Τσικουδιά
Αλκοολικός βαθμός: 38%
Συσκευασία: 50 ml, 100 ml, 200 ml, 350 ml, PET 500 ml, 500 ml, 700 ml
Χημικά χαρακτηριστικά: Αιθυλική αλκοόλη και συστατικά βάσει Ελληνικής & Κοινοτικής Νομοθεσίας
Συνθήκες διατήρησης: Θερμοκρασία περιβάλλοντος